ESKİŞEHİRDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR.
17 Mayıs 2013
         
               17 Mayıs 2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar ve Mamure mahalleleri ile Odunpazarı İlçesi, Deliklitaş ve Kurtuluş mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Büyükşehir Belediyesinin teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10/4/2013 tarihli ve 1718 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre 17/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
              Yaklaşık 56 hektar büyüklüğünde ilan edilen Riskli Alan çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olup Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız denetimde koordine edilecektir.
 
 
 
KARAR İÇİN: