Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Yapı Kooperatifi Ana Sözleşme Değişikliği Sırasında İstenen Belgeler

1-Anasözleşme değişikliği başvuru dilekçesi, EK-17

2-Anasözleşme değişikliği için hazırlanacak tasarı örneği, EK-18 (tadil metni 6 adet)

3-Yönetim kurulunun Anasözleşme değişikliği için alacağı gerekçeli karar örneği, (noter tasdikli)

4-Kooperatifin kuruluşunun yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya fotokopisi,

5-Kooperatif Anasözleşmesinin aslı veya fotokopisi,

6-Mevcut yönetim kuruluna ait imza sirküleri ve yetki belgesi,

7-Bilgi formu, EK-5

8-Süresi biten kooperatiflerin faaliyetlerine devam ettiklerine dair Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu.