Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Kooperatiflerle İlgili Ekler
  • Temsilci Görevlendirme Yazısı (EK-2)  için TIKLAYINIZ.
  • Kooperatiflerin Bakanlık Temsilcilerine Verecekleri Formu (EK-4) için TIKLAYINIZ.
  • Kooperatif Genel Kurul Bilgi Formu (EK-8) için TIKLAYINIZ.
  • Kooperatif Kuruluş İzni Başvuru Dilekçesi (EK-11) için TIKLAYINIZ.
  • Konut YK Örnek Ana Sözleşmesi (EK-12) için TIKLAYINIZ.
  • Toplu İşyeri YK Örnek Sözleşmesi (EK-13) için TIKLAYINIZ.
  • Küçük Sanayi Sitesi YK Örnek Sözleşmesi (EK-14) için TIKLAYINIZ.
  • Ana Sözleşme Değişikliği Başvuru Dilekçesi (EK-15) için TIKLAYINIZ.
  • Ana Sözleşme Değişikliği İçin Hazırlanacak Tasarı Örneği (EK-16) için TIKLAYINIZ.