Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Kooperatiflerle İlgili Ekler

Genel Kurul Başvuru Dilekçe Örneği (Ek-1) için TIKLAYINIZ.

Temsilci Görevlendirme Yazı Örneği (Ek-2)  için TIKLAYINIZ.

Genel Kurul Tutanak Örnekleri (Ek-3) için TIKLAYINIZ.

Bakanlık Temsilcisi Raporu (Ek-4) için TIKLAYINIZ.

Kooperatif Genel Kurul Bilgi Formu (Ek-5) için TIKLAYINIZ.

Hazirun Cetveli Örneği (Ek-6) için TIKLAYINIZ.

E-Kooperatif Tebliğ Formu (Ek-7) için TIKLAYINIZ.

Yönetim Kurulu Rapor Örneği (Ek-8) için TIKLAYINIZ.

Denetim Kurulu Rapor Örneği (Ek-9) için TIKLAYINIZ.

Mal Bildirim Form Örneği (Ek-10) için TIKLAYINIZ.

Kooperatif Kuruluş İzni Başvuru Dilekçe Örneği (Ek-11) için TIKLAYINIZ.

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (Ek-12) için TIKLAYINIZ.

Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (Ek-13) için TIKLAYINIZ.

Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (Ek-14) için TIKLAYINIZ.

İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (Ek-15) için TIKLAYINIZ.

Yapı Kooperatifleri Birliği Örnek Ana Sözleşmesi (Ek-16) için TIKLAYINIZ.

Ana Sözleşme Değişikliği Başvuru Dilekçesi (Ek-17) için TIKLAYINIZ.

Ana Sözleşme Değişikliği İçin Hazırlanacak Tasarı Örneği (Ek-18) için TIKLAYINIZ.

Kooperatif Kuruluş İşlemlerinde İlk Yönetim Ve Denetim Kurullarının Vereceği Taahhütname (Ek-19) TIKLAYINIZ.