Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Çevre Denetimleri

 

  •     ÇEVRE DENETİMLERİ

Çevre denetimleri; ani denetimler (programlı olmayan, Çevre Mevzuatı kapsamında yapılan ortam bazlı denetimler ve/veya gerekli görülen denetimler), şikâyete istinaden yapılan denetimler ve Bakan Oluru ile belirlenen yıllık planlı denetimler (birleşik denetim) olmak üzere 3 (üç) şekilde gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımızca belirlenen ve Çevre Denetimi Yönetmeliği gereği tüm çevre mevzuatı kapsamında yapılan birleşik denetimler dışında yapılan ani denetimler; şikayet veya izin amaçlı gürültü denetimleri, araçlarda egzoz emisyon ölçümleri; emisyon ve atıksu şikayetlerinin değerlendirilmesi; sanayi kuruluşlarının baca gazı ve toz ölçümlerinin denetlenmesi; tüm işletmelerin, atık üreticileri ve bertaraf tesislerinin atık yönetimi kapsamında denetimleri; madencilik faaliyetlerinin ÇED İzleme, toz, atık ve izin denetimleri; arıtma tesisi bulunan sanayi kuruluşları ile OSB ve ESKİ Atıksu Arıtma Tesislerinden ilgili yönetmelikte belirtilen periyotlarda numune alımı; ısınma amaçlı yakıtlardan numune alımı şeklinde gerçekleştirilmektedir.