Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Riskli Alanlar

 1-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEKLİFİ İLE İLAN EDİLEN RİSKLİ ALAN:

 

Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar, Mamure, Deliklitaş ve Kurtuluş mahallelerinin bir bölümünü kapsamaktadır.

 

Alana İlişkin Bilgiler:

Alanın büyüklüğü                  :      56,4 ha.

Toplam bina sayısı                  :  1.206 adet

Toplam hane sayısı                 :  4.500 adet

İşyeri sayısı                            :     717 adet

Etkilenen nüfus                      : 14.351 kişi

 

     

 


Alanın riskli alan ilan edilmesi ile alandaki planlama ve proje yönetimi ile ilgili tüm yetkiler Bakanlığımıza geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte teklif sahibi Büyükşehir Belediyesi dönüşümü nasıl gerçekleştireceğine dair kurgusunu yaparak tasarım, planlama, proje, dönüşüme ait öngörülerini hazırlayarak Bakanlığımıza sunacaktır. Tüm planlar Bakanlığımızca onaylanacaktır.

Bunun yanında alanda yapacağı çalışmaları göstererek Büyükşehir Belediyesi finansal hibe talebinde bulunmuş olup, 2 milyon TL. kaynak Bakanlığımızca ayrılmıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm kurgusunda zemin taşıma kapasitesi nedeniyle bir kısmını taşıyabileceğini söyleyerek rezerv alana gerekçe sunabilir ve kira yardımı, gibi kalemleri göstererek finansman talebinde bulunabilecektir.

07.11.2019 tarihli Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ nun Kararı ile; dava konusu 17/04/2013 günlü, 2013/4645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı iptali yönünde verilen kararın kesin olarak onanması kararı verilmiş olup; Hukuki Değerlendirme bölümünde; iptal kararının sadece davacıya ait bağımsız bölüm yönünden hüküm ifade ettiği belirtilmiştir.

 

2-ODUNPAZARI BELEDİYESİNİN TEKLİFİ İLE İLAN EDİLEN RİSKLİ ALANLAR:

 A-Gündoğdu Mahallesi Odunpazarı İlçesi, sınırları içerisinde yer almaktadır.

Alana İlişkin Bilgiler:

Alanın büyüklüğü       :      27 ha.

Toplam bina sayısı      :    774 adet

Toplam hane sayısı     : 1.091 adet

Yaklaşık nüfus           : 4.364 kişi

       

 

 

B-Odunpazarı İlçesi  Gündoğdu, Emek, Yenidoğan, Erenköy Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 66.89 hektarlık alan Bakanlığımızın 8.2.2017 tarih ve 1952 sayılı yazısı üzerine 6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun ek.1. maddesine  göre Bakanlar  Kurulunun 13.02.2017 tarihli kararına istinaden “Riskli Alan” olarak ilan edilmiştir.

Alana İlişkin Bilgiler:

Alanın büyüklüğü        :      66,89 ha.

Toplam işyeri sayısı     :    1800 adet

Toplam konut sayısı     :      440 adet