Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Kira Yardımı, Harç Vergi ve Ücret Muafiyeti Başvuru Belgeleri

RİSKLİ YAPI SÜRECİ

https://webdosya.csb.gov.tr/db/altyapi/html/riskli_yapi_sureci.html

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ İÇİN YETKİ VERİLEN

KURUM VE KURULUŞLAR

https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLECEK FİNANSAL DESTEKLER

https://altyapi.csb.gov.tr/finansal-destekler-i-4708

HARÇ, VERGİ VE ÜCRET MUAFİYETİ

Riskli yapı tespit edilen binaya ilişkin yapılacak, işlem,  sözleşme,  devir,  tescil ve diğer uygulamalarda, 6306 sayılı Kanunda belirtilen harç, vergi ve ücret muafiyeti uygulanabilmesi için verilecek belgeyi talep dilekçesi:

-Harç muafiyeti dilekçesi

(Önemli not: Dilekçeye, dilekçeyi veren şahsa ait nüfus cüzdanı, ehliyet vb. resmi kimlik belgesi fotokopisi eklenecektir.)

KİRA YARDIMI

Kira yardımı başvurusu için gerekli belgeler matbu dilekçe üzerinde yazmakta olup; riskli yapı ile ilişkinize uygun dilekçe örneği aşağıdan görüntülenebilir.

-Konut malik

-Konut kiracı

-İşyeri malik

-İşyeri kiracı

Ayrıca kira yardımına ilişkin;

-Hak sahibi murisin varisleri için başvuruda kullanacağı mirasçı dilekçesi,

-Banka hesap numarası ile ilgili değişiklik yapmak isteyen hak sahibinin kullanacağı IBAN numarası değişikliği dilekçesi

-Kira yardımı başvurusunda eksik kalan belgelerin Müdürlüğümüze sunulmasında kullanılacak eksik evrak dilekçesi

Müdürlüğümüze gelmeden birçok konuda bilgi sahibi olmanızı ve başvurularınızı kısa sürede yapmanızı sağlayacağını ümit ediyoruz.