Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Belgeler ve Raporlar
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Ek-3 Uygunluk Beyan Formu için TIKLAYINIZ.

 

 

  • Atık Yönetim Planı Formatı İçin TIKLAYINIZ

 

  • Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Tablo1 Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Uygulamaları için TIKLAYINIZ.

 

  • Tıbbi Atık Yıl Sonu Raporları Tablo2 Belediyeler Yönetmelik Uygulamaları için TIKLAYINIZ.

 

  • Yeni Ambalaj Elektronik Yazılım Programının Kullanıma Açılması Hakkında Bilgi İçin TIKLAYINIZ.
  • Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları için tıklayınız