Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Hizmet Binalarımız

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ

Ana Hizmet Binası Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç (Şahin) Caddesi No:2 adresinde olup; Bodrum + 5 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı 6.168 m2, yapı alanı ise 3.377 m2 dir.

Ek Hizmet Binası Hoşnudiye Mahallesi Behiç ERKİN Cad. No:10 Tepebaşı adresinde olup; Bodrum + 3 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı 18.026 m2, yapı alanı ise 1.620 m2 dir.

Milli Emlak Müdürlüğü Binası Arifiye Mah.Kıbrıs Şeh.Cad.No29 Odunpazarı adresinde yer almakta olup; Zemin+2 kat olarak yapılmıştır. Arsa alanı:1.102 m2, yapı alanı 940 m2’dir.

60 kişilik Yemekhane ve 10 yataklı Misafirhanemiz ana hizmet binamızda hizmet vermektedir.

İlimiz Tepebaşı İlçesinde toplam 18 adet  lojmanımız  bulunmaktadır.

         

 

HİZMET BİNAMIZ

 

 

 

EK  HİZMET BİNAMIZ

 

 

 

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİNAMIZ

 

 

 

 

SOSYAL TESİS BİNAMIZ

 

 

 

LABORATUVAR 

 

 

 

BEKLEME SALONU

 

 

 

EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU

 

 

 

KÜÇÜK TOPLANTI SALONU

 

 

 

SERGİ SALONU

 

 

 

EK BİNA TOPLANTI SALONU

Genel Tanıtımımız

04 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız kurularak görevleri belirlenmiştir. Daha sonra 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 Sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile görev tanımlarındaki değişiklikler belirlenmiştir.

Buna göre Bakanlığımızın temel görevleri şöyle sıralanabilir:

-Meslek yasaları dâhil, imar, çevre, yapı ve yapım ile ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak,

-Mekânsal strateji planlaması dâhil tüm planlama ve uygulama faaliyetlerini icra etmek,

-Çevrenin korunması, iyileştirilmesi faaliyetlerini yürütmek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek,

-Afet zararlarını azaltmaya yönelik dönüşüm projeleri hazırlamak,

-Güçlü bir yapı denetim sistemini kurmak ve yönetmek,

-Enerji verimliliği yüksek yapılar için gerekli çalışmaları yapmak,

-Yapı kooperatifçiliğini geliştirmek ve yenilikçi konut politikaları üretmek,

-Ulusal “Coğrafi Bilgi Sistemi” çalışmalarını yürütmek,

-Yerel yönetimlere rehberlik etmek, teknik ve mali destek sağlamak,

-Doğal sit alanlarında ve Bakanlığın sorumluluğunda bulunan koruma alanlarındaki tüm iş ve işlemleri yürütmektir.

Bakanlığımızın üstlendiği görevleri Eskişehir’de Müdürlüğümüz yerine getirmektedir. Bu hizmetler Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesinde bulunan Ana Hizmet Binamız, Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokakta yer alan Ek Hizmet Binamız ve Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü Binamızda yürütülmektedir. Ayrıca 10 yataklı misafirhanemiz, 60 kişilik yemek salonumuz ana hizmet binamıza ek olarak hizmet vermektedir. Kurumumuza tahsis edilmiş 18 adet lojmanımızdan personelimiz faydalanmaktadır. Yapı malzemeleri denetimi hizmetleri laboratuvarımızda yapılmaktadır. Piyasa denetimi ve gözetimi, yapı denetimi, çevresel denetimler gibi hizmetlerimizi etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere 18 adet araçtan oluşan araç parkımız da bulunmaktadır.