Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

Motor Yağı Değişim İzin Belgesi

12 Kasım 2020

                                                          

 

             21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan  Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği; "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrası " Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il Müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür."

             Bu kapsamda; Motor yağı değişimi yapılan;

             - Akaryakıt istasyonları, Tamirhaneler, ServislerKamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Madencilik faaliyeti gösteren işletmeler, Diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin,

1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde "Motor Yağı Değişim İzin Belgesi" alınması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olması gerekmektedir.

       “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma, Tesis Kaydı vb.) bilgileri için linkler aşağıdadır:

  1. Firma kaydı için:

             https://eskisehir.csb.gov.tr/entegre-cevre-bilgi-sisteminde-firma-kurum-kaydi-nasil-yapilir-i-95371

  1. Tesis kaydı için:

             https://eskisehir.csb.gov.tr/entegre-cevre-bilgi-sisteminde-tesis-sube-kaydi-nasil-yapilir-i-95372

 

             Müdürlüğümüzce ücretsiz olarak düzenlenecek Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi için gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

             Başvuru Dilekçesi

             Başvuru Dilekçesinde;

             * Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “atık motor yağı”nın konulduğu varil olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”nın, ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş renkli fotoğraflar bulunmalıdır.

             * İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

             * Güncel Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası PoliçesiFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır