Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Proje Şube Müdürlüğü Görevlerimiz

Cumhurbaşkanlığımızın 1 nolu Kanun Hükmünde Kararnamesinin 97.nci maddesinin e) bendinde Proje Şube Müdürlüğümüzün görev tanımları şunlardır;

Görev ve Sorumluluklar:

1-) Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ilgili kurumlar ile koordineli çalışarak Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin arsa bilgi ve belgelerini, ihtiyaç programlarını temin etmek, etüt, proje ve yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak, inşa, güçlendirme,tadil ve esaslı onarımlarına ilişkin proje teminini sağlamak,

2-) Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin proje ve maliyet hesaplarını yapmak,

3-) Ödenek ve yetki verilmesi halinde proje ve yapım ihalelerini gerçekleştirmek,

4-) İmar planı ve Plan tadilatına esas Jeolojik ve jeolojik-Jeoteknik etüt raporları ile mikrobölgeleme etüt raporlarının değerlendirilmesi ve onaylanması,

5-) Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü verilmesi,(Özel Hastane, Dershane vb.)

6-) Talep edilmesi halinde Kamu Binalarında teknik inceleme yapmak ve rapor hazırlamak,(bina inceleme, kıymet takdiri vb.)