Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

İL SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PLANIMIZ MAHALLİ ÇEVRE KURULU’NDA ONAYLANDI

27 Ağustos 2020
İL SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PLANIMIZ MAHALLİ ÇEVRE KURULU’NDA ONAYLANDI
İL SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ PLANIMIZ MAHALLİ ÇEVRE KURULU’NDA ONAYLANDI

Temelde israfın önlenmesi, günlük hayatımızın bir parçası olan geri dönüştürülebilir atıkların henüz kaynağındayken ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olarak nitelendirilen atıkların ise en modern yöntemlerle toplanarak çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini amaçlayan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında İlimiz İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı hazırlanarak Mahalli Çevre Kurulu tarafından onaylanmıştır.

12/07/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 1. (a) bendi kapsamında, İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan İlimize ait Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı, Mahalli Çevre Kurulu tarafından 20/08/2020 tarihinde İl Müdürlüğümüz 2 Eylül Toplantı Salonu’nda görüşülerek onaylanmıştır. Söz konusu toplantı, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak maske ve mesafe tedbirlerine azami dikkat gösterilerek gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu plan hakkındaki gündem maddesi, Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddesinde yer alan kurum temsilcilerinin katılımıyla görüşülerek aşağıda yer alan 85 no.lu karar oybirliği ile alınmıştır. Sıfır Atık Projesini başladığı günden itibaren başarılı bir şekilde yürüten Müdürlüğümüz, İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı’nı da hazırlayıp onaylayan ilk illerden biri olmuştur.

İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı doğrultusunda, İlimizde 2022 yılı sonuna kadar Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-1 tablosunda yer alan tüm bina ve yerleşkelerin Sıfır Atık sistemine entegre olmaları, tüm ilçelerimizde de ambalaj atıklarının diğer atıklardan kaynağında ayrı olarak toplanıp ekonomiye kazandırıldığı toplama sistemlerinin ve 1. sınıf atık getirme merkezlerinin kurularak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

85 no.lu karar için tıklayınız.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır