Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTALARINA İZİN BELGESİ DÜZENLENİYOR

21 Eylül 2020
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTALARINA İZİN BELGESİ DÜZENLENİYOR

          Atık yağların geçici depolanmasına,  toplanmasına,  taşınmasına,  rafinasyona  tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (AYYY) ile belirlenmiştir.

          AYYY "Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri" başlıklı 8.maddenin ikinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler,  Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13.maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı (varil veya tank) kurmakla, İl Müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." denilmektedir.

          Bu doğrultuda;  motor yağı  değişimi  yapılan  kamu  kurum/kuruluşları,  belediyeler, akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işyerlerinin AYYY “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler” başlıklı geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasına göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01/01/2021 tarihine kadar izin  belgesi  alması,  Bakanlığımızın  çevrimiçi  programlarına  (Entegre  Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)) kayıt olması gerekmektedir.

          Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi talep sahiplerine ücretsiz olarak düzenlenecek olup ilgililer tarafından Müdürlüğümüze gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır