Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği

İlimizde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerine Enerji Teşviki Geri Ödemeleri Yapılıyor

26 Kasım 2020
İlimizde Bulunan Atıksu Arıtma Tesislerine Enerji Teşviki Geri Ödemeleri Yapılıyor

        Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında, alıcı ortama atıksu deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kurup işleterek ilgili alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayan, Çevre İzni’ni almış ve arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacı bulunan tesislere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin %50’si Bakanlığımızca her yıl teşvik olarak geri ödenmektedir.

        İlimizde Yaklaşık İki Buçuk Milyon TL Teşvik Aktarıldı

        İlimizde bu yıl içerisinde, 2019 yılında kullanılan elektrik enerjisi giderleri için 2.445.511 TL enerji teşvik bedeli aktarılmıştır.

        İl Müdürümüz Hikmet ÇELİK konuya ilişkin olarak, “İlimizde bulunan atıksu arıtma tesisi işletmecilerinin tümünün bu teşviklerden yararlanmasını arzu ediyoruz. Çevreyi koruyan, bu yönde yatırımlar yapan işletmecilerin teşviklerle desteklenmesi yönünde Bakanlığımızca çalışmalarımız her yıl devam edecektir.” dedi.

        İlimizde faaliyet gösteren ve alıcı ortama atıksu deşarjı olan sanayi tesislerinden, kurulu atıksu arıtma tesisi çalışmayan ya da alıcı ortamlara izinsiz atıksu deşarjı yapan herhangi bir tesis bulunmamaktadır.

        İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin Bakanlığımızca ödenen teşviklerden yararlanmak istemeleri halinde, arıtma tesisini kurup işleterek ilgili alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamaları, Çevre İzni’ni almış olmaları, arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının bulunması şartlarını sağlamaları ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde bulunan Atıksu Bilgi Sistemi’nden “Geri Ödeme Belgesi” için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır